ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกระทุ่มแบน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# ตำบลท่าเสา
# ตำบลหนองแขม (ปัจจุบันเรียกว่าตำบลสวนหลวง)
# ตำบลดำเนินสะดวก (ปัจจุบันนี้ขึ้นกับอำเภอบ้านแพ้ว และ เรียกว่าตำบลสวนส้ม)
 
ทั้ง 7 ตำบล ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอกระทุ่มแบนขึ้นตรงต่อเมืองสมุทรสาคร ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2445 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนคำว่า "[[เมือง]]" เป็น "[[จังหวัด]]" ทั่วทุกแห่งในราชอาณาจักร ขึ้นตรงต่อ[[มณฑลนครชัยศรี]]
* '''[[เทศบาลตำบลสวนหลวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนหลวงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลดอนไก่ดี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไก่ดีทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ (จังหวัดสมุทรสาคร)|องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไม้ทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (จังหวัดสมุทรสาคร)|องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยางทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองนกไข่ทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแครายทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (จังหวัดสมุทรสาคร)|องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสาทั้งตำบล
 
==ประชากร==
1,981

การแก้ไข