ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย (อำเภอปากช่อง)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบหมวดหมู่:องค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนค...)
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| คำขวัญ =
| ชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล = นายมิชา พงษ์สว่าง
| รหัสiso = TH-302106
| พื้นที่ = 174.68
| ประชากร = 2729,531045
| ปีสำรวจประชากร = 25522555
| ความหนาแน่น = 157166.628
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| สำนักงาน = องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่ิอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
 
==ประวัิติ==
อดีตเป็นป่าดงดิบมีกลุ่มบุคคลอพยพตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้หนองน้ำมีสาหร่ายสีเขียวเต็มไปหมดจึงได้ตั้งชื่อว่า”หนองสาหร่าย” อยู่ในเขตตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้วปากช่ิอง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2516 แยกตำบลออกจากตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้วปากช่อง เป็นตำบลหนองสาหร่าย และขึ้นกับอำเภอปากช่อง ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537) เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตำแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 การปรับฐานะการบริหารงานในระดับตำบลในรูปแบบสภาตำบลหนองสาหร่าย เป็นอาคารสภา ก่อสร้างขึ้นตามเงินโครงการเงินผันในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2518 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 90,000 บาท นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
ในส่วนนี้จะสรุปเป็นรายปี
 
* วันที่ 15 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลหนองสาหร่าย โดยแยกออกจากตำบลจันทึก <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=90|issue=109 ง|pages=2599-2607|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/109/2599.PDF|date=28 สิงหาคม 2516|language=}}</ref>
* วันที่ 1 มิถุนายน 2520 ตั้งตำบลวังกะทะ โดยแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=94|issue=68 ง|pages=2982-2984|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/068/2982.PDF|date=26 กรกฎาคม 2520|language=}}</ref>
* วันที่ 1 พฤษภาคม 2525 ตั้งตำบลคลองม่วง โดยแยกออกจากตำบลวังกะทะ (ซึ่งแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย เมื่อ พ.ศ. 2520) <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=99|issue=75 ง|pages=1931-1939|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/075/1931.PDF|date=1 มิถุนายน 2525|language=}}</ref>
* วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลวังไทร โดยแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=101|issue=137 ง|pages=3518-3540|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/137/3518.PDF|date=2 ตุลาคม 2527|language=}}</ref>
* วันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้จัดตั้งเป็น '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย'''
 
 
==หมู่บ้าน==
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีทั้งหมด 25 หมู่บ้าน คือ
{{บน}}
* หมู่ 1 บ้านโนนอุดม
* หมู่ 3 บ้านคลองยาง
* หมู่ 5 บ้านซับหวาย
* หมู่ 7 บ้านไทรงาม
* หมู่ 19 บ้านผัง 13
* หมู่ 11 บ้านซับยาง
* หมู่ 13 บ้านหนองไม้เหลือง
* หมู่ 15 บ้านบ่อทอง
* หมู่ 17 บ้านหัวสนาม
* หมู่ 19 บ้านคลองทราย
* หมู่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร
* หมู่ 23 บ้านเขาเสด็จ
* หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา
{{กลาง}}
* หมู่ 2 บ้านโคกสง่า
* หมู่ 4 บ้านหนองคู
* หมู่ 6 บ้านหนองจาน
* หมู่ 8 บ้านผัง 2
* หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว
* หมู่ 12 บ้านเขาน้อย
* หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม
* หมู่ 16 บ้านฝายมอญ
* หมู่ 18 บ้านหลักเขต
* หมู่ 20 บ้านหนองช้างตาย
* หมู่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว
* หมู่ 24 บ้านทรายทอง
{{ล่าง}}
 
==อ้างอิง==
* หมู่ 1
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{โครงจังหวัด}}
1,981

การแก้ไข