ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัยสามชาย"

* [[พิยดา จุฑารัตนกุล]] รับบท ลอออร หรือ คุณหญิงโยธาบดี
* [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]] รับบท ยศ พลาธร
* [[สหรัถ สังคปรีชา]] รับบท เทพ ราชศักดิ์ (พันโทพระสรสุรกิจเกรียงไกร หรือ, พันเอกพระยาโยธาบดี)
* [[สน ส่งไพศาล]] รับบท นายแพทย์เจ้าดิเรกรุจ
* [[อรจิรา แหลมวิไล]] รับบท ทองไพรำ
* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท ท่านผู้หญิงพัน ราชศักดิ์
* [[รัญญา ศิยานนท์]] รับบท คุณแม่ลิ้ม
* [[พงศ์สิรี บรรลือวงศ์]] รับบท ร้อยตำรวจเอกศักดิ์ พลาธร
* [[ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ]] รับบท เจิดจันทร์ นราภิบาล
* [[อริศรา วงษ์ชาลี]] รับบท ฟู
ผู้ใช้นิรนาม