ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อหิงสา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในประเทศไทย ก็มีการชุมนุมหลายรูปแบบ ที่อ้างว่าใช้หลัก อหิงสา
 
1.การประท้วงในประเทศไทย นำโดย '''กบฏ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ''' เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยใหม่ และขัดขวางระบอบ ประชาธิปไตย โดยการ ขัดขวางการเลือกตั้ง และยังอ้างว่าได้มีเสียงของประชาชนทั้งประเทศจำนวนมากสนับสนุนเขาแต่หารู้ไม่ว่าตนเองนั้นเป็นเพียงเสียงข้างน้อยของสังคม และการกระทำนั้นของเขานั้นยัง ส่งผลให้เกิดความรุนแรงและนำ ประเทศเข้าสู่ สภาวะวิกฤติ และ ทำให้ประเทศ ตกต่ำถึงขีดสุด และที่สำคัญยัง มีผู้สนับสนุน ที่มีอำนาจและเงินตรามากมายค่อยหนุนหลัง ซึ่งทำให้ กบฏ สุเทพ ยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ในสังคม
 
 
1

การแก้ไข