ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 74120, 70210 <small> (เฉพาะ<br />เลขที่ 1-36 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้, <br />เลขที่ 1-26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง)
| geocode = 7403
| image_map = Amphoe 7403 SVG.svg
| คำขวัญ = แดนดินกลิ่นดอกส้ม ดงองุ่นหวาน น้ำตาลบริสุทธิ์ สุดสวยด้วยกล้วยไม้ หลากหลายไม้ผลนานาพันธุ์
| capital = ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1 <br />ริมคลองดำเนินสะดวก ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 
== ประวัติศาสตร์ ==
* วันที่ 10 ตุลาคม 2468 ตั้งอำเภอบ้านแพ้ว โดยนำตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลคลองตัน จากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตำบลอำแพง อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลดำเนินสะดวก (ตำบลสวนส้ม) อำเภอกระทุ่มแบน และรวมเข้ากับตำบลหลักสาม และ ตำบลโรงเข้ ของอำเภอบ้านบ่อ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)
* วันที่ 1 มกราคม 2486 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วง [[สงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย|สงครามโลกครั้งที่ 2]] ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอบ้านแพ้ว จึงย้ายไปขึ้นกับ[[จังหวัดธนบุรี]]
* วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 ตั้งจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้อำเภอบ้านแพ้ว กลับมาขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร เหมือนเดิม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=63|issue=29 ก|pages=315-317|title=พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/315.PDF|date=9 พฤษภาคม 2489|language=}}</ref>
* วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านแพ้ว และ ตำบลหลักสาม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=72|issue=พิเศษ 74 ง|pages=121-122|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/121.PDF|date=17 กันยายน 2498|language=}}</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า ในท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลโรงเข้ และตำบลหลักห้า หรือตำบลหนองสองห้อง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=พิเศษ 60 ง|pages=32-33|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/060/32.PDF|date=3 สิงหาคม 2499|language=}}</ref>
* วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้ และตำบลหลักสาม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=75|issue=107 ง|pages=3038-3051|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุมและอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตตรดิตถ์ กับอำเภอวารินชำราบอำเภอคำเชื่อนแก้ว อำเภอพิบูลมังษาหาร อำเภอเขื่องในและอำเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/107/3038.PDF|date=16 ธันวาคม 2501|language=}}</ref>
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=พิเศษ 116 ง|pages=11-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/116/11.PDF|date=5 กรกฎาคม 2517|language=}}</ref>
* วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตั้งตำบลหลักสอง โดยแยกออกจากตำบลเจ็ดริ้ว <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=93|issue=101 ง|pages=2033-2036|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/101/2033.PDF|date=10 สิงหาคม 2519|language=}}</ref>
* วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลเกษตรพัฒนา โดยแยกออกจากตำบลคลองตัน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=99|issue=99 ง|pages=2919-2922|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/099/2919.PDF|date=20 กรกฎาคม 2525|language=}}</ref>
* วันที่ 20 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา ในท้องที่ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลคลองตัน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=36 ง|pages=19-20|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/036/19.PDF|date=5 พฤษภาคม 2537|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพ้ว สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา และ สุขาภิบาลหลักห้า เป็น เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และ เทศบาลตำบลหลักห้าตามลำดับ
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
140,985

การแก้ไข