ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/27 มกราคม 2557"

อัปเดตสถานะภาพสำหรับวันที่ 27 มกราคม 2557
(อัปเดตสถานะภาพสำหรับวันที่ 27 มกราคม 2557)
(อัปเดตสถานะภาพสำหรับวันที่ 27 มกราคม 2557)
!วันที่ !! ผู้แก้ไขล่าสุด !! ผู้อัปโหลด !! สัญญาอนุญาต !! ภาพ !! คำอธิบายโดยย่อ
|-
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:50:20 || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:พระรัษฎาธิราช.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:49:32 || [[คุยกับผู้ใช้:เอ็ดมัน|เอ็ดมัน]] || [[คุยกับผู้ใช้:เอ็ดมัน|เอ็ดมัน]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:47:47 || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:พระแก้วฟ้า.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:42:04 || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:ขุนวรวงศาธิราช.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:31:25 || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:บำเพ็ญกุศลพระอัฐิ สุวัทนา.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:25:41 || [[คุยกับผู้ใช้:เอ็ดมัน|เอ็ดมัน]] || [[คุยกับผู้ใช้:เอ็ดมัน|เอ็ดมัน]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 19:22:21 || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || [[คุยกับผู้ใช้:จันทราสว่าง|จันทราสว่าง]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:บรรจุอังคาร สุวัทนา.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
|- style="background:white;"
| 27/1/2557 15:10:13 || [[คุยกับผู้ใช้:Luckkant|Luckkant]] || [[คุยกับผู้ใช้:Luckkant|Luckkant]] || <nowiki>การอนุญาตใช้สิทธิ</nowiki> || [[:ไฟล์:SRT logo color02.jpg]] || {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
417,867

การแก้ไข