ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีเอชเอส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ความยาวของ [[VHS]] ไม่ได้นับเป็น [[พหุคูณของไบต์]] แต่นับเป็นเวลา แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ [[VHS]] กับ [[SVHS]]
 
== ชนิดแรก VHS ==
SP MODE 60 นาที
LP MODE 90 นาที
== ชนิดที่สอง SVHS ==
SP MODE 2 ชั่วโมง
LP MODE 4 ชั่วโมง
ผู้ใช้นิรนาม