ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงเป็นพระ'→'เป็นพระ')
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์วงศ์
| สี = mediumpurple
| ภาพ = ไฟล์:หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์.jpg
| พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
|ภาพกว้าง =
|คำบรรยายภาพ พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
|พระนาม ฐานันดร = หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
| วันประสูติ = [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2438]]
|พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
| วันสวรรคตสิ้นชีพิตักษัย = [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|ฐานันดร = หม่อมเจ้า
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]]
|วันประสูติ = [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2438]]
| พระราชมารดา =
|วันสวรรคต = [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
| พระมารดา = หม่อมทองสุก
|พระอิสริยยศ =
| พระชายา = หม่อมคล้อง ณ ระนอง
|พระราชบิดา =
|บุตร พระโอรส/ธิดา = [[ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์]] <br>[[คุณหญิงทิพพาวดี ดุละลัมพะ]]
|พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]]
|พระโอรส บุตร/ธิดา =
|พระราชมารดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|พระมารดา = หม่อมทองสุก
|มารดา =
|พระชายา = หม่อมคล้อง ณ ระนอง
|ชายา =
|หม่อม =
|พระราชสวามี =
|พระสวามี =
|พระโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา = [[ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์]] <br>[[คุณหญิงทิพพาวดี ดุละลัมพะ]]
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์''' ([[12 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2437]] - [[6 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]]) เป็นพระโอรสองค์ที่ 31 ใน [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]]และที่ 2 ในหม่อมทองสุก มีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระอนุชาและพระขนิษฐา ร่วมพระมารดา 4 พระองค์ คือ
13,694

การแก้ไข