ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำยืม"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำยืมในภาษาของผู้รับมีความแตกต่างในสามประเด็นจากภาษาของผู้ให้ ได้แก่การเขียน การอ่าน และความหมาย
 
ในแง่ของการเขียน เห็นได้ชัดจากภาษาต่าง ๆ ที่ใช้[[ชุดอักษร]]และ[[อักขรวิธี]]ไม่เหมือนกัน เช่น ภาษาอังกฤษใช้[[อักษรละติน]] แต่ภาษาไทยใช้[[อักษรไทย]] และบางครั้งก็เขียนแผลงไปจากรูปแบบที่ควรจะเป็น อาจจะด้วยหลักการหรือความนิยมก็ตาม เช่น คำบาลีปริวรรตว่า ''รฏฺ{{ฐ|i}} อฏฺ{{ฐิ|i}} วุฑฺฒิ'' ในขณะที่คำไทยเขียนว่า ''รัฐ อัฐิ วุฒิ'' เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่ง คำอังกฤษว่า encyclopedia ยืมมาจากคำละติน encyclopaedia ซึ่งก็ยืมมาจากคำกรีก enkýklios paideía อีกชั้นหนึ่ง
 
ในแง่ของการอ่าน นอกจากชุดอักษรที่ไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้ว เสียงอ่านของตัวอักษรแต่ละตัวก็มี[[ฐานกรณ์]]ต่างกัน และรูปอักษรแทนเสียงก็มีไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดให้ออกมาได้ครบถ้วน เสียงอ่านจึงแปรเปลี่ยนไปตามภาษาของผู้รับ ตัวอย่าง คำอังกฤษ volleyball ในขณะที่คำไทยเขียนว่า ''[[วอลเลย์บอล]]'' คำญี่ปุ่นเขียนว่า バレーボール (บะเรโบรุ) จะเห็นว่าเสียง v ของภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยจึงใช้ ว ซึ่งเป็นเสียงที่ใกล้เคียงที่สุด และภาษาญี่ปุ่นนิยมใช้คะนะกลุ่ม "บ" มากกว่า ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ ヴォ แทนเสียง vo ได้
131,111

การแก้ไข