ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย ไปยัง หมวดหมู่:ภ...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย ไปยัง หมวดหมู่:ภ...)
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารศพไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
138,643

การแก้ไข