ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดบางพลีใหญ่กลาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ต้องการอ้างอิง}} {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ | official_name = พระศากยมุ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร
| full_name = [[พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร]]
| common_name = พระนอนบางพลี
| short_describtion = พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร
ผู้ใช้นิรนาม