ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระภิกษุสงฆ์ ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุ)
== อ้างอิง ==
* โอม รัชเวทย์. '''พระมหากัสสปะ ''' ฉบับการ์ตูนสี่สี. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ:เครืออมรินทร์,๒๕๕๒
12356879515
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม