ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อินเดีย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อินเดีย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย)
{{เรียงลำดับ|ภัททิยกาฬิโคธาบุตร}}
[[หมวดหมู่:พระอสีติมหาสาวก]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวอินเดีย]]
[[หมวดหมู่:เอตทัคคะ]]
138,643

การแก้ไข