ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อังกฤษ ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอังกฤษ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์อังกฤษ ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวอังกฤษ)
{{alive}}
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
138,643

การแก้ไข