ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย)
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
138,643

การแก้ไข