ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงพ่อจง พุทฺธสโร"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย)
{{เสียชีวิตปี|2508}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา‎‎]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวไทย]]
{{พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส}}
138,643

การแก้ไข