ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล ไปยัง หมวดหมู่:เอตทัคคะ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล ไปยัง หมวดหมู่:เอตทัคคะ)
{{เรียงลำดับ|มหากัสสปะ}}
[[หมวดหมู่:พระภิกษุสงฆ์]]
[[หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติ]]
138,643

การแก้ไข