ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า พระภัททิยเถรศากยราชา ไปยัง พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร: ตามพระไตรปิฎก)
{{กล่องข้อมูล บุคคลในพระพุทธประวัติ
| name = พระภัททิยเถรศากยราชาภัททิยกาฬิโคธาบุตร
| img = Kapilavastu.jpg
| img_size =
| img_capt = ซากอาคารพระราชวัง เมืองกบิลพัสดุ์
| ชื่อเดิม =
| พระนามเดิม = ภัททิยกุมาร, พระเจ้าภัททิยะศากยราชภัททิยะ
| ชื่ออื่น =
| พระนามอื่น =
| นามพระมารดา =
| นามพระราชมารดา = [[พระนางกาฬิโคธาราชเทวี]]
| วรรณะเดิม = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์[[กษัตริยะ]]
| ราชวงศ์ = ศากยราชวงศ์ศากยะ
| การศึกษา =
| อาชีพ =
| หมายเหตุ =
}}
'''พระภัททิยเถรศากยราชาภัททิยกาฬิโคธาบุตร''' หรือ '''พระภัททิยศากยะภัททิยะ''' เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัย[[พุทธกาล]] พระภัททิยเถรศากยราชา เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยเป็น[[พระมหากษัตริย์]]แห่งศากยราชวงศ์[[แคว้นสักกะ]]ก่อนทรงสละราชสมบัติออกผนวชจนบรรลุเป็น[[พระอรหันต์]]
 
พระภัททิยเถรศากยราชาภัททิยะ ออกผนวชโดยการชักชวนของเจ้าชายอนุรุทธกุมารผู้เป็นพระสหาย พระองค์ออกผนวชพร้อมกับเจ้าราชกุมารอีก 5 พระองค์ และนายอุบาลีภูษามาลา ณ อนุปิยนิคม เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านมักอุทานเสมอว่า "สุขหนอ ๆ" พระพุทธเจ้ายกย่องท่านให้เป็นพระ[[เอตทัคคะ]]ผู้เลิศทาง'''ผู้เกิดในสกุลสูง'''
 
== พระราชประวัติ ==
พระภัททิยเถรศากยราชาภัททิยะ เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยท่านเป็นเจ้าชายนับเนื่องในพระบรมศากยราชวงศ์ ไม่ปรากฏว่าพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระนามใด แต่พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางกาฬิโคธาราชเทวี พระองค์ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาจวบจนเสด็จออกผนวช
 
== สาเหตุที่ทรงออกผนวช==
พระภัททิยเถรศากยราชาภัททิยะ มีพระราชศรัทธาเสด็จออกผนวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้าราชกุมารทั้ง 5 คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]], [[เจ้าชายอานันทะ]], [[เจ้าชายภัคคุ]], [[เจ้าชายกิมพิละ]] และ[[เจ้าชายเทวทัตต์]] และนายช่างกัลบกนามว่านายอุบาลีภูษามาลาอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ณ อนุปิยอัมพวัน ในอนุปิยนิคม โดยการชักชวนของเจ้าชายอนุรุทธะ โดยในวันผนวชนั้น เจ้าชายทั้ง 6 ได้ตกลงกันให้นายอุบาลีผู้เป็นช่างภูษามาลาออกบวชก่อนตน เพื่อจะได้ทำความเคารพเป็นการลดทิฐิและมานะแห่งความเป็นเชื้อสายกาษัตริย์ของตนลง โดยทั้งหมดได้อุปสมบทด้วยวิธี[[เอหิภิกขุอุปสัมปทา]]โดยตรงจากพระพุทธเจ้า
 
เมื่อผนวชแล้ว ได้ทรงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ จนเมื่อบรรลุแล้วพระองค์มักเปล่งอุทานว่า "สุขหนอ ๆ" อยู่เสมอ ๆ จนพระสงฆ์เข้าใจผิดว่าท่านคำนึงเสียดายราชสมบัติที่ทรงสละมา พระสงฆ์เหล่านั้นจึงไปกราบบังคมทูลความนั้นแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงเรียกท่านมาสอบถาม ท่านกราบบังคมทูลพระพุทะเจ้าว่าที่ท่านชอบอุทานเช่นนั้นเป็นเพราะความสุขคือความสบายและปลอดภัยอันเกิดจากการสละราชสมบัติ เพราะเมื่อยังทรงครองราชสมบัตินั้น มีแต่ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ต้องมีข้าราชบริพารและทหารรักษาพระองค์ล้อมรอบเพื่อถวายการอารักขา ทำให้เมื่อออกบวชแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องมานั่งมัวระแวงภัย อาสัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ มีใจดุจมฤคา คือคนผู้ไม่มีภาระท่องเที่ยวไป เมื่อกราบทูลเสร็จ พระพุทธองค์จึงตรัสชมเชยพระภัททิยเถรศากยะ
|สี =
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = ภัททิยโคตมะภัททิยะ โคตมะ
|พระปรมาภิไธย = ภัททิยศากยราชาพระเจ้าภัททิยะ
|วันพระราชสมภพ =
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์แคว้นสักกะ
|พระราชบิดา =
|พระราชมารดา= [[พระนางกาฬิโคธาราชเทวี]]
|พิธีบรมราชาภิเษก =
|ระยะเวลาครองราชย์ =
|รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้ามหานามศากยราชานามะ]]
| รัชกาลถัดมา = ไม่ทราบ
}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระอสีติมหาสาวก]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
{{เอตทัคคะบุคคล}}
 
[[หมวดหมู่:พระอสีติสาวก|พระอสีติสาวก]]
{{เรียงลำดับ|ภัททิยกาฬิโคธาบุตร}}
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธพระอสีติมหาสาวก]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลพระสงฆ์อินเดีย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติเอตทัคคะ]]
[[หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล]]