ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

 
=== ศูนย์พัทยา ===
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา|ศูนย์พัทยา]] หรือ ศูนย์ถาวร-อุษา พรประภา : ตั้งอยู่ที่ [[อำเภอบางละมุง|อ. บางละมุง]] [[จังหวัดชลบุรี|จ. ชลบุรี]] มีพื้นที่ 565 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อุทยานการเรียนรู้ และ[[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา]] <ref>http://
<ref>http://socadmin.tu.ac.th/about/about.htm</ref>
 
=== พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย ===
ผู้ใช้นิรนาม