ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

ตัวหนังใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ <ref>นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 45 ปีที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 หน้า 148</ref>
 
 
55555
445565656565
565656564545
13456789
471082654
487953245
548945654
493534548
454545455554554545454545454545454
 
=== หนังเรื่อง ===
ผู้ใช้นิรนาม