ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทาก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ทาก ({{lang-en|Slug}}) เป็นชื่อสามัญที่คนไทยใช้เรียกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2 กลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันของโครงสร้างร่างกาย กลุ่มแรก คือ ทากดูดเลือด (leech){{ชื่อวิทยาศาสตร์|Haemadipsa sylvestris}}) เป็นกลุ่มเดียวกับปลิงดูดเลือด จัดอยู่ใน Phylum Annelida [[คลาสฮิรูดินี]] (Class Hirudinae) และ กลุ่มที่สอง คือ หอยทาก (slug) และทากทะเล (sea slug)(Phylum Mollusca) ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหอยและหมึก
 
== ลักษณะ ==
ทาก(leech) มีลักษณะคล้าย[[ปลิง]] โดยทั่วไปลำตัวเป็นปล้อง มีเมือกเหนียวหุ้มไว้ไม่ให้ตัวแห้ง รูปร่างเรียวยาว ลำตัวด้านหลังจะโค้งนูนเล็กน้อยส่วนด้านท้องจะเรียบ ทากทุกชนิดมีหนวดหนึ่งคู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น[[หอยทาก]] หรือ[[ทากทะเล]]
ทาก(slug)ทุกชนิดมีหนวดหนึ่งคู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น[[หอยทาก]] หรือ[[ทากทะเล]]
 
[[หมวดหมู่:สัตว์]]
ผู้ใช้นิรนาม