ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาพัฒนาการ"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{สั้นมาก}}
จิตวิทยาพัฒนาการ ({{lang-en|Developmental psychology}}) เป็น[[จิตวิทยา]]ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตลอดช่วงอายุ<ref>{{cite web|url=http://e-book.ram.edu/e-book/p/PC290/pc290-1.pdf|title=บทที่ 1 บทนำ|publisher=E-Book Ramkhamhaeng|date=20 January 2014}}</ref> ในระยะแรกนั้นเน้นศึกษาไปที่[[ทารก]]และ[[เด็ก]] ในระยะเวลาต่อมาจึงได้ขยายไปศึกษา[[วัยรุ่น]] [[ผู้ใหญ่|วัยผู้ใหญ่]] [[วัยสูงอายุ]]และตลอดทั้งชีวิต โดยศาสตร์ของจิตวิทยาพัฒนาการนี้จะเน้นศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวและสรีระร่างกาย การพัฒนาทางสติปัญญาทั้งในด้าน[[การแก้ไขปัญหา]]และ[[ศีลธรรม|ความเข้าใจทางด้านศีลธรรม]] การเข้าใจ[[มโนทัศน์]] นอกจากนี้ยังศึกษาในด้านของการพัฒนาทักษะทางภาษา สังคมและอารมณ์ รวมไปถึงความเข้าใจในตนเอง
== รายการอ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{โครงจิตวิทยา}}
 
[[หมวดหมู่:จิตวิทยาพัฒนาการ]]
{{โครงจิตวิทยา}}