ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อี้เซฺวียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พระราชโอรส
** องค์ชายไจ้ฮั่น (載瀚,1865–1866)
** [[จักรพรรดิกวังซวี่|องค์ชายไจ้เถียน]] (載湉,1871-1908) ภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ
** องค์ชายไม่ปรากฏพระนาม (1875)
** องค์ชายไจ้กวง (載洸,1880-1884)
ผู้ใช้นิรนาม