ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเอ๋อร์กุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) หลัวบู๋ซีซีไท่จี๋({{lang-zh|拉布希西台吉}}{{lang-en|Labuxixitaiji}}).
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) ซุนบู๋ไท่จี๋ ({{lang-zh|索諾布台吉}}{{lang-en|Suonuobutaiji}}) .
** พระชายาอี้ลีเอ่อร์ซู่ ({{lang-zh|李愛淑}}{{lang-en|Yi Ae-suk}}) ธิดาของ อี้ลีเก๋อกัง({{lang-zh|Yi Gae-eum}}{{lang-en|李愷胤}}).
** พระชายากงฉีเต๋อ ({{lang-zh|公齊特氏}}{{lang-en|Lady Gongqite}}). ไม่ปรากฏนามบิดา.
** พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}).ไม่ปรากฏนามบิดา.
** พระชายาจีเอ๋อร์เม่อ({{lang-zh|濟爾莫特氏}}{{lang-en|Lady Ji'ermote }}).ไม่ปรากฏนามบิดา.
** พระชายาอี้ลี({{lang-zh|李氏}}{{lang-en|Lady Yi }}) ธิดาของ อี้ลีซีซู่ ({{lang-zh|李世緒}}{{lang-en|Yi Si-seo}}).
* พระราชโอรสบุญธรรม
** [[องค์ชายตัวเอ่อร์ปั๋ว]] (多爾博,1642-1672) รุ่ยชินอ๋อง(睿亲王)สถาปนาหลังสิ้นพระชนม์;พระราชโอรสขององค์ชายตัวตั๋ว
* พระราชธิดา
** องค์หญิงตงเอ๋อ (東莪) พระธิดาของพระชายาลี จากเกาหลี
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
ผู้ใช้นิรนาม