ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

คณะสงฆ์ภาค 5 มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัด 33 อำเภอ 426 ตำบล คือ
 
*[[เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย]]
 
*[[เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก]]
 
*[[เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์]]
 
*[[เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตาก]]
 
=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ===
ผู้ใช้นิรนาม