ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระธรรมเสนานุวัตร]] ป.ธ.7||[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|}
 
คณะสงฆ์ภาค 5 มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัด 33 อำเภอ 426 ตำบล คือ
 
[[เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย]]
ผู้ใช้นิรนาม