ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ละเมิดการใช้ภาพชอบธรรม
(ละเมิดการใช้ภาพชอบธรรม)
ปัจจุบัน SIIT มี 2 ศูนย์วิจัยและ 7 กลุ่มวิจัย ดังนี้
;ศูนย์วิจัย
*[[ไฟล์:Contec.jpg|150px]]ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา Construction and Maintenance Technology Research Center (CONTEC)
 
 
*[[ไฟล์:Trec.jpg|400px]]ศูนย์วิจัยการคมนาคม Transportation Research Center (TREC)
 
;กลุ่มวิจัย
* [[ไฟล์:Bioen.jpg|400px]]Biomedical Engineering Research Unit (BioMed SIIT)
 
* [[ไฟล์:Ces.jpg|400px]]Computational Engineering and Science (CES) Research Unit
 
* [[ไฟล์:Iisi-u.jpg|400px]]Intelligent Informatics and Service Innovation Unit (IISI-U)
* [[ไฟล์:Ces.jpg|400px]]Computational Engineering and Science (CES) Research Unit
 
*Intelligent Infrastructure (INFRA) Research Unit
 
* [[ไฟล์:Logen.jpg|400px]]Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LogEn) Research Unit
* [[ไฟล์:Iisi-u.jpg|400px]]Intelligent Informatics and Service Innovation Unit (IISI-U)
 
* [[ไฟล์:Maptech.jpg|400px]]Materials and Plasma Technology (MaP Tech) Research Unit
 
*Sustainable [[ไฟล์:Infra.jpg|400px]]IntelligentEnergy Infrastructureand Low Carbon (INFRASELC) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Logen.jpg|400px]]Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LogEn) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Maptech.jpg|400px]]Materials and Plasma Technology (MaP Tech) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Selc.jpg|400px]]Sustainable Energy and Low Carbon (SELC) Research Unit
 
== อ้างอิง ==