ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมจินต์ ธรรมทัต"

* นาคี (ตรี อภิรุม) ช่อง 3 ปี 2529
* [[ผู้ใหญ่ลีกับนางมา]] (กาญจนา นาคนันท์) ช่อง 3 ปี 2530
* ฟ้าต่ำ (ว.วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2530
* [[ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง]] (ก. สุรางคนางค์) ช่อง 3 ปี 2532
* แม่พลอยหุง (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2536
9,763

การแก้ไข