ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

*[[ไฟล์:Contec.jpg|150px]]Construction and Maintenance Technology Research Center (CONTEC)
The Construction and Maintenance Technology Research Center (CONTEC) is established mainly to carry out research and development projects on technologies required for solving problems and creating innovation in construction materials technologies and infrastructures.
*[[ไฟล์:Trec.jpg|300400px]]Transportation Research Center (TREC)
The Transportation Research Center (TREC) is a research and development center established on 18 December 2007 to conduct collaborative research among SIIT and related government organizations in the area of transportation and transportation, supporting technology.
;Research units
72

การแก้ไข