ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ปฏิทินพฤศจิกายน"

2557
(2556)
(2557)
|width="14%"| ส
|-
|  
|  
|  
|  
| [[1 พฤศจิกายน|1]]
| [[2 พฤศจิกายน|2]]
|-
| [[2 พฤศจิกายน|2]]
| [[3 พฤศจิกายน|3]]
| [[4 พฤศจิกายน|4]]
| [[7 พฤศจิกายน|7]]
| [[8 พฤศจิกายน|8]]
| [[9 พฤศจิกายน|9]]
|-
| [[9 พฤศจิกายน|9]]
| [[10 พฤศจิกายน|10]]
| [[11 พฤศจิกายน|11]]
| [[14 พฤศจิกายน|14]]
| [[15 พฤศจิกายน|15]]
| [[16 พฤศจิกายน|16]]
|-
| [[16 พฤศจิกายน|16]]
| [[17 พฤศจิกายน|17]]
| [[18 พฤศจิกายน|18]]
| [[21 พฤศจิกายน|21]]
| [[22 พฤศจิกายน|22]]
| [[23 พฤศจิกายน|23]]
|-
| [[23 พฤศจิกายน|23]]
| [[24 พฤศจิกายน|24]]
| [[25 พฤศจิกายน|25]]
| [[28 พฤศจิกายน|28]]
| [[29 พฤศจิกายน|29]]
|-
| [[30 พฤศจิกายน|30]]
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|- style="background: #c2def4"
|colspan="7"| '''[[พ.ศ. 25562557]]'''
|}
15,159

การแก้ไข