ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
=== ระดับปริญญาตรี ===
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 23 หลักสูตรรูปแบบ ดังนี้คือ
1** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ <ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]</ref>
** ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.)<ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]</ref>
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตรี–โท (สองภาษา)
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7 ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
 
=== ระดับปริญญาโท ===
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' มี 4 หลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้คือ
** ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
** ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4 ภาคการศึกษา
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (1 ปี)
** ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1 ปีการศึกษา)
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์)
4.** หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program) 3 ภาคการศึกษาปกติ
 
=== ระดับปริญญาเอก ===
52,168

การแก้ไข