ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จู่ซือ"

เพิ่มขึ้น 301 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
[[หวัง เจฺว๋อี]] ต่อตั้ง[[ลัทธิอนุตตรธรรม]]ขึ้นในปี พ.ศ. 2420 เดิมเป็นสาวกลัทธิเซียนเทียนเต้า จึงรับแนวคิดสายจู่ซือจากเซียนเทียนเต้ามาด้วย โดยยอมรับสังฆปริณายกทั้ง 6 องค์ในนิกายเซน ต่อด้วยจู่ซือรุ่นที่ 7-11 ของเซียนเทียนเต้า นับอาจารย์รุ่นก่อนตนเป็นรุ่นที่ 12-14 นับตนเองเป็นรุ่นที่ 15 และยังมีจู่ซือต่อมาอีกจนถึงรุ่นที่ 18
 
ลัทธิอนุตตรธรรมเรียกจู่ซือว่า '''พระธรรมาจารย์''' และถือว่าพระธรรมาจารย์เป็น'''พระวิสุทธิอาจารย์''' ({{lang-zh|明師}} ''หมิงซือ'') ผู้มี[[อาณัติสวรรค์]]สามารถถ่ายทอดเต๋าได้ หากนับต่อจากเหอ รั่ว (เหลียวขู่) ธรรมาจารย์รุ่นที่ 11 แล้ว มีธรรมาจารย์ต่อมาอีกดังนี้
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
| 17 || [[ลู่ จงอี]] || ค.ศ. 1849 || ค.ศ. 1925
|-
| 18 || [[จาง เทียนหรัน]] และ[[ซุน ซู่เจินฮุ่ยหมิง]] || ค.ศ. 1889/1895 || ค.ศ. 1947/1975
|}