ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอวังจันทร์]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]|| 4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] (ยกเว้น เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และ เทศบาลตำบลมาบข่า)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ), อำเภอนิคมพัฒนา (เฉพาะ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และ เทศบาลตำบลมาบข่า) และ [[อำเภอบ้านฉาง]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
|}
 
270

การแก้ไข