ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[Image:Gdp real growth rate 2007 CIA Factbook.PNG|thumb|300px|รายชื่อประเทศจากการคำนวณค่า GDP ในปี 2553]]
 
==อันดับประเทศที่มีการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!อันดับ
!colspan="2"|พ.ศ.2556
!colspan="2"|พ.ศ.2555
!colspan="2"|พ.ศ.2554
!colspan="2"|พ.ศ.2553
|-
!―
|{{flagicon|World}} [[โลก]]||style="text-align:right"|74,171.718
|{{flagicon|World}} [[โลก]]||style="text-align:right"|71,707.302
|{{flagicon|World}} [[โลก]]||style="text-align:right"|70,220.553
|{{flagicon|World}} [[โลก]]<ref name="imf">{{Cite web
|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C941%2C914%2C446%2C612%2C666%2C614%2C668%2C311%2C672%2C213%2C946%2C911%2C137%2C193%2C962%2C122%2C674%2C912%2C676%2C313%2C548%2C419%2C556%2C513%2C678%2C316%2C181%2C913%2C682%2C124%2C684%2C339%2C273%2C638%2C921%2C514%2C948%2C218%2C943%2C963%2C686%2C616%2C688%2C223%2C518%2C516%2C728%2C918%2C558%2C748%2C138%2C618%2C196%2C522%2C278%2C622%2C692%2C156%2C694%2C624%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C453%2C960%2C968%2C423%2C922%2C935%2C714%2C128%2C862%2C611%2C716%2C321%2C456%2C243%2C722%2C248%2C942%2C469%2C718%2C253%2C724%2C642%2C576%2C643%2C936%2C939%2C961%2C644%2C813%2C819%2C199%2C172%2C184%2C132%2C524%2C646%2C361%2C648%2C362%2C915%2C364%2C134%2C732%2C652%2C366%2C174%2C734%2C328%2C144%2C258%2C146%2C656%2C463%2C654%2C528%2C336%2C923%2C263%2C738%2C268%2C578%2C532%2C537%2C944%2C742%2C176%2C866%2C534%2C369%2C536%2C744%2C429%2C186%2C433%2C925%2C178%2C869%2C436%2C746%2C136%2C926%2C343%2C466%2C158%2C112%2C439%2C111%2C916%2C298%2C664%2C927%2C826%2C846%2C542%2C299%2C967%2C582%2C443%2C474%2C917%2C754%2C544%2C698&s=NGDPD&grp=0&a=&pr.x=45&pr.y=10
|title=Nominal 2011 GDP for the world and the European Union.
|publisher=International Monetary Fund(IMF)
|accessdate=2013-5-1
}}</ref>||style="text-align:right"|63,467.755
|-
!―
|{{flagicon|สหภาพยุโรป}} [[สหภาพยุโรป]]||style="text-align:right"|17,227.735
|{{flagicon|สหภาพยุโรป}} [[สหภาพยุโรป]]||style="text-align:right"|16,584.007
|{{flagicon|สหภาพยุโรป}} [[สหภาพยุโรป]]||style="text-align:right"|17,588.535
|{{flagicon|สหภาพยุโรป}} [[สหภาพยุโรป]]<ref name="imf"/>||style="text-align:right"|16,287.710
|-
!1
|{{USA}}||style="text-align:right"|16,237.746
|{{USA}}||style="text-align:right"|15,684.750
|{{USA}}||style="text-align:right"|15,075.675
|{{USA}}||style="text-align:right"|14,498.925
|-
!2
|{{PRC}}||style="text-align:right"|9,020.309
|{{PRC}}||style="text-align:right"|8,227.037
|{{PRC}}||style="text-align:right"|7,321.986
|{{PRC}}<ref>台湾、香港、マカオを除く</ref>||style="text-align:right"|5,930.393
|-
!3
|{{JPN}}||style="text-align:right"|6,149.897
|{{JPN}}||style="text-align:right"|5,963.969
|{{JPN}}||style="text-align:right"|5,897.015
|{{JPN}}||style="text-align:right"|5,495.387
|-
!4
|{{DEU}}||style="text-align:right"|3,597.965
|{{DEU}}||style="text-align:right"|3,400.579
|{{DEU}}||style="text-align:right"|3,607.364
|{{DEU}}||style="text-align:right"|3,312.193
|-
!5
|{{FRA}}||style="text-align:right"|2,739.274
|{{FRA}}||style="text-align:right"|2,608.699
|{{FRA}}||style="text-align:right"|2,778.085
|{{FRA}}||style="text-align:right"|2,570.592
|-
!6
|{{BRA}}||style="text-align:right"|2,456.663
|{{GBR}}||style="text-align:right"|2,440.505
|{{BRA}}||style="text-align:right"|2,492.907
|{{GBR}}||style="text-align:right"|2,267.482
|-
!7
|{{GBR}}||style="text-align:right"|2,422.921
|{{BRA}}||style="text-align:right"|2,395.968
|{{GBR}}||style="text-align:right"|2,431.530
|{{BRA}}||style="text-align:right"|2,142.926
|-
!8
|{{RUS}}||style="text-align:right"|2,213.567
|{{RUS}}||style="text-align:right"|2,021.960
|{{ITA}}||style="text-align:right"|2,196.334
|{{ITA}}||style="text-align:right"|2,059.187
|-
!9
|{{ITA}}||style="text-align:right"|2,076.006
|{{ITA}}||style="text-align:right"|2,014.079
|{{RUS}}||style="text-align:right"|1,899.056
|{{CAN}}||style="text-align:right"|1,616.018
|-
!10
|{{IND}}||style="text-align:right"|1,972.844
|{{IND}}||style="text-align:right"|1,824.832
|{{IND}}||style="text-align:right"|1,838.166
|{{IND}}||style="text-align:right"|1,614.834
 
<!--|-
!***
|[[]]||style="text-align:right"|***-->
|}
 
== อ้างอิง ==
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. "หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ". ''เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15''. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. หน้า 1–35. ISBN 974-614-549-5
*https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
*http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=83&pr.y=12&sy=2009&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C941%2C914%2C446%2C612%2C666%2C614%2C668%2C311%2C672%2C213%2C946%2C911%2C137%2C193%2C962%2C122%2C674%2C912%2C676%2C313%2C548%2C419%2C556%2C513%2C678%2C316%2C181%2C913%2C682%2C124%2C684%2C339%2C273%2C638%2C921%2C514%2C948%2C218%2C943%2C963%2C686%2C616%2C688%2C223%2C518%2C516%2C728%2C918%2C558%2C748%2C138%2C618%2C196%2C522%2C278%2C622%2C692%2C156%2C694%2C624%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C453%2C960%2C968%2C423%2C922%2C935%2C714%2C128%2C862%2C611%2C716%2C321%2C456%2C243%2C722%2C248%2C942%2C469%2C718%2C253%2C724%2C642%2C576%2C643%2C936%2C939%2C961%2C644%2C813%2C819%2C199%2C172%2C184%2C132%2C524%2C646%2C361%2C648%2C362%2C915%2C364%2C134%2C732%2C652%2C366%2C174%2C734%2C328%2C144%2C258%2C146%2C656%2C463%2C654%2C528%2C336%2C923%2C263%2C738%2C268%2C578%2C532%2C537%2C944%2C742%2C176%2C866%2C534%2C369%2C536%2C744%2C429%2C186%2C433%2C925%2C178%2C869%2C436%2C746%2C136%2C926%2C343%2C466%2C158%2C112%2C439%2C111%2C916%2C298%2C664%2C927%2C826%2C846%2C542%2C299%2C967%2C582%2C443%2C474%2C917%2C754%2C544%2C698&s=NGDPD&grp=0&a=
 
== ดูเพิ่ม ==
102

การแก้ไข