ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฟื้นฟูเมจิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ผลกระทบ ==
การปฏิรูปสมัยเมจิทำให้ประเทศ[[ญี่ปุ่น]][[การปรับให้เป็นอุตสาหกรรม|ก้าวสู่ระบบอุตสาหกรรม]]อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มอำนาจทางการทหารใน ค.ศ. 1905 ภายใต้คำขวัญว่า "[[ฟุโกะกุเคียวเฮ|ประเทศมั่งคั่ง กองทัพแข็งแกร่ง]]" (富国強兵 ''fukoku kyōhei'')
 
กลุ่ม[[คณาธิปไตยเมจิ]] (Meiji oligarchy) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจจากแคว้นพันธมิตรได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลภายใต้พระราชอำนาจในจักรพรรดิขึ้น เพื่อรวบรวมอำนาจของตนให้เข้มแข็งและสามารถต่อกรกับรัฐบาล[[สมัยเอะโดะ]] [[โชกุน]] [[ไดเมียว]] และชนชั้น[[ซามูไร]] ที่ยังคงเหลืออิทธิพลอยู่ได้
 
ใน[[ ค.ศ. 1868]] ที่ดินของ[[ตระกูลโทะกุงะวะ]]ทั้งหมดได้ตกไปอยู่ในความครอบครองของจักรพรรดิ และถือเป็นการเพิ่มอภิสิทธิ์ให้รัฐบาลเมจิใหม่ด้วย ใน[[ ค.ศ. 1869]] ไดเมียวของ[[แคว้นโทะซะ]] (土佐藩 ''Tosa han'') [[แคว้นซะงะ]] (佐賀藩 ''Saga-han'') [[แคว้นโชซู]] (長州藩 ''Chōshū han'') และ[[แคว้นซะสึมะ]] (薩摩藩 ''Satsuma han'') ซึ่งเคยต่อต้านระบอบโชกุนอย่างหนัก ได้รับการชักชวนให้ถวายดินแดนของแคว้นคืนแด่จักรพรรดิ ตามด้วยไดเมียวของแคว้นอื่น ๆ เพื่อให้รัฐบาลกลางโดยจักรพรรดิมีอำนาจเหนือดินแดนทั่วราชอาณาจักร (天下 ''tenka'') ได้ แต่ก็ได้มีการต่อต้านในช่วงแรก
 
กลุ่ม[[คณาธิปไตยเมจิ]]ได้พยายามที่จะเลิก[[ระบบชนชั้นทั้งสี่]] (士農工商 ''shinōkōshō'') อันได้แก่ ชนชั้นปกครอง (ซามูไร) เกษตรกร ช่างฝีมือ และพ่อค้าลงด้วย
38,884

การแก้ไข