ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox person
| name = เจ้าจอมมารดาจีน<br>ในกรมหมื่นภูมินทรภักดี
| image = เจ้าจอมมารดาจีน.jpg
| alt =
| death_place =
| nationality = [[สยาม]]
| other_names = หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
| known_for = พระชนนีในพระอัครชายาอรรคชายาเธอในรัชกาลที่ 5
| occupation =
| spouse = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
| children = 3 พระองค์
* หม่อมเจ้าบัว ลดาวัลย์
* หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์
* หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์
| father =
| mother =
}}
 
'''เจ้าจอมมารดาจีน''' เป็นหม่อมหม่อมห้ามใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
เจ้าจอมมารดาจีน มีธิดา 3 พระองค์ และได้ถวายพระองค์เป็นพระอรรคชายาเธอใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>http://theyoung.net/tamneap_vip/49_queen/49_37.htm</ref><ref>http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=248&filename=country_infor_desc.html?topic_id=248&filename=rashinee37_38_39.htm</ref>
* '''หม่อมเจ้าบัว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายาภรรยาเจ้า ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น กรมขุนอรรควรราชกัญญา
* '''หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายาภรรยาเจ้า ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์]] สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2430
* '''หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายาภรรยาเจ้า ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น กรมขุนสุทธาสินีนาฏ และสถาปนาเป็น พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที่ 7
 
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงมีพระราชดำริว่าท่านเป็นพระชนนีในพระอัครชายาเธอ 3 พระองค์ ทั้งยังเป็นขรัวยายในสมเด็จเจ้าฟ้าอีก 46 พระองค์ จีงมีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็น '''เจ้าจอมมารดาจีน'''
เจ้าจอมมารดาจีน มีธิดา 3 พระองค์ และได้ถวายพระองค์เป็นพระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<ref>http://theyoung.net/tamneap_vip/49_queen/49_37.htm</ref><ref>http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=248&filename=country_infor_desc.html?topic_id=248&filename=rashinee37_38_39.htm</ref>
* '''หม่อมเจ้าบัว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายา ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น กรมขุนอรรควรราชกัญญา
* '''หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายา ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์]] สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2430
* '''หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระราชชายา ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น กรมขุนสุทธาสินีนาฏ และสถาปนาเป็น พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที่ 7
 
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงมีพระราชดำริว่าท่านเป็นพระชนนีในพระอัครชายาเธอ 3 พระองค์ ทั้งยังเป็นขรัวยายในอีก 4 พระองค์ จีงมีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็น '''เจ้าจอมมารดาจีน'''
 
==เกียรติยศ==
840

การแก้ไข