ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

# หม่อมเจ้าหญิง
# หม่อมเจ้าชายท้วม
# หม่อมเจ้าชายสาย ([[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]) (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2388 - 13 กันยายน พ.ศ. 2455) เสกสมรสกับ หม่อมเขียน ศศิสมิต
# หม่อมเจ้าชายสวาสดิ์ (? - 15 เมษายน พ.ศ. 2443)
# หม่อมเจ้าหญิงสนิท (หม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอม) (พ.ศ. 2390 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2472) เสกสมรสกับ [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์]]
# หม่อมเจ้าหญิงเกษร (? - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452)
# หม่อมเจ้าหญิงงาม (? - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2449)
# หม่อมเจ้าชายเกด (พ.ศ. 2407 - 9 กันยายน พ.ศ. 2432)
# หม่อมเจ้าชายสะอาด
# หม่อมเจ้าชายพร้อม ([[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช]]) (24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 - 20 กันยายน พ.ศ. 2482) เสกสมรสกับ หม่อมสะอาด หม่อมลมัย หม่อมเจิม หม่อมจร หม่อมแป้น หม่อมพร หม่อมเกษร หม่อมเนิน และหม่อมไสว
# หม่อมเจ้าชายเปียก
# หม่อมเจ้าชายประวัติวงษ์ (พ.ศ. 2412 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2452)
ผู้ใช้นิรนาม