ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ"

→‎โครงการที่เข้าร่วม: +ผู้ดูแลหลัก (โครง)
(→‎โครงการที่เข้าร่วม: +ผู้ดูแลหลัก (โครง))
<!-- กรุณาเพิ่มโครงการของคุณได้ที่นี่โดยเรียงตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย และแจ้ง [[ผู้ใช้:Jutiphan]] เพื่อเพิ่มงานไปในบอตคุง และสคริปต์จัดให้ -->
{| class="wikitable" width="600px"
! โครงการ !! รายละเอียด !! เว็บย่อ !! ผู้ดูแลหลัก
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความกายวิภาคศาสตร์|บทความกายวิภาคศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความกายวิภาคศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความกายวิภาคศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ANATOMY || {{ผู้ใช้|Drgarden}}
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการ์ตูนญี่ปุ่นแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการ์ตูนญี่ปุ่น|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น|หน้าโครงการ]] || WP:MANGA || {{ผู้ใช้|Serin}}
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการทหารแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการทหาร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการทหาร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร|หน้าโครงการ]] || WP:MILITARY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความการศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความการศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความการศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความการศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:EDUCATION || {{ผู้ใช้|Timekeepertmk}}
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความคณิตศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความคณิตศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:WPM ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเฉลิมพระเกียรติแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเฉลิมพระเกียรติ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเฉลิมพระเกียรติ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:ร่วมเขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ|หน้าโครงการ]] || WP:CELEBRATE ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความดาราศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความดาราศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความดาราศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิดาราศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:ASTRO ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพายุหมุนเขตร้อน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพายุหมุนเขตร้อน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน|หน้าโครงการ]] ||
| [[:หมวดหมู่:บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:MUSIC
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความแพทยศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแพทยศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแพทยศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแพทยศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:MED ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิไอที|หน้าโครงการ]] || WP:INFOTECH ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความโทรทัศน์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความโทรทัศน์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความโทรทัศน์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความโทรทัศน์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโทรทัศน์|หน้าโครงการ]] || WP:TV ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศ|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศ|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศ|หน้าโครงการ]] || WP:COUNTRY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศจีนแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศจีนแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศจีน|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศจีน|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศจีน|หน้าโครงการ]] || WP:CHINA ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศไทยแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศไทย|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศไทย|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศไทย|หน้าโครงการ]] || WP:THAI ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประเทศฝรั่งเศสแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประเทศฝรั่งเศส|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศฝรั่งเศส|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศส|หน้าโครงการ]] || WP:FRANCE ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความประวัติศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความประวัติศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประวัติศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:HISTORY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพระมหากษัตริย์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพระมหากษัตริย์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพระมหากษัตริย์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพระมหากษัตริย์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระมหากษัตริย์|หน้าโครงการ]] || WP:MONARCH ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพฤกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพฤกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพฤกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา|หน้าโครงการ]] || WP:BOTANY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความพุทธศาสนาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความพุทธศาสนา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพุทธศาสนา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพระพุทธศาสนา|หน้าโครงการ]] || WP:BUDDHISM
| [[:หมวดหมู่:บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความเภสัชกรรมแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความเภสัชกรรม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเภสัชกรรม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม|หน้าโครงการ]] ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความฟุตบอลแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความฟุตบอล|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความฟุตบอล|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิฟุตบอล|หน้าโครงการ]] || WP:FOOTBALL ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวรรณศิลป์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวรรณศิลป์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวรรณศิลป์|หน้าโครงการ]] || WP:LIT ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิดีโอเกมแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิดีโอเกม|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม|หน้าโครงการ]] || WP:VDOGAME ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความวิทยาศาสตร์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความวิทยาศาสตร์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความวิทยาศาสตร์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิทยาศาสตร์|หน้าโครงการ]] || WP:SCIENCE ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสมุนไพรแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสมุนไพรแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสมุนไพร|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสมุนไพร|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสมุนไพร|หน้าโครงการ]] || WP:HB ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสามก๊กแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสามก๊ก|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสามก๊ก|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสามก๊ก|หน้าโครงการ]] || WP:ROTK ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสัตววิทยาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสัตววิทยา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสัตววิทยา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสัตววิทยา|หน้าโครงการ]] || WP:ZOOLOGY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความสถานศึกษาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความสถานศึกษา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|หน้าโครงการ]] || WP:UNIVERSITY ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความอัลบั้มเพลงแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอัลบั้มเพลง|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอัลบั้มเพลง|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง|หน้าโครงการ]] || WP:ALBUM ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความอิสริยาภรณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความอิสริยาภรณ์แบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความอิสริยาภรณ์|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอิสริยาภรณ์|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอิสริยาภรณ์|หน้าโครงการ]] || WP:ODM ||
|-
| [[:หมวดหมู่:บทความแอฟริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ|บทความแอฟริกาแบ่งตามระดับคุณภาพ]] || [[แม่แบบ:บทความแอฟริกา|ป้าย]] • [[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแอฟริกา|สถิติ]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิแอฟริกา|หน้าโครงการ]] || WP:AFRICA ||
|}<!-- กรุณาช่วยใส่โครงการใหม่เรียงตามอันดับตามชื่อโครงการวิกิภาษาไทย -->