ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ"

เปลี่ยนทางไปที่ วัดมหาธาตุ
(เปลี่ยนทางไปที่ วัดมหาธาตุ)
 
#REDIRECT[[วัดมหาธาตุ]]
'''วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ''' สามารถหมายถึง
 
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก]] อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เชลียง]] อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี]]
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี]]
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี]]
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม