ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุ"

เพิ่มขึ้น 1,053 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วัดมหาธาตุ''' เป็นชื่อเรียกของวัดที่ที่มีพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุของ[[พระพุทธเจ้า]] อาจหมายถึง:
 
* [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
* [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]] เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
* [[วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)|วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร]] จังหวัดนครศรีธรรมราชพระนครศรีอยุธยา
* [[วัดมหาธาตุวรวิหาร (จังหวัดเพชรบุรี)|วัดมหาธาตุวรวิหาร]] จังหวัดเพชรบุรี
* [[วัดมหาธาตุวรวิหาร (จังหวัดราชบุรี)|วัดมหาธาตุวรวิหาร]] จังหวัดราชบุรี
* [[วัดมหาธาตุ (จังหวัดสุโขทัย)|วัดมหาธาตุ]] จังหวัดสุโขทัย
* [[วัดมหาธาตุ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครพนม)|วัดมหาธาตุ]] จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครพนม
*[[วัดมหาธาตุ (จังหวัดนครพนม)|วัดมหาธาตุ]] จังหวัดนครพนม
* [[วัดมหาธาตุ (จังหวัดยโสธร)|วัดมหาธาตุ]] อำเภอเมือง จังหวัดยโสธ
* [[วัดมหาธาตุ (อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์)|วัดมหาธาตุ]] อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
* [[วัดมหาธาตุ (อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์)|วัดมหาธาตุ]] อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
* [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร]] จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก]] อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
==ดูเพิ่ม==
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เชลียง]] อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี]]
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี]]
* [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี]]
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม