ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* เวทีสัญจร "เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย" โดย ไทยพีบีเอส
* งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
* 57th International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) World Congress 2011
* งาน “หาดใหญ่มอเตอร์โชว์ 2012” ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2555
* งานมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2556
* งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 1 (Southern Book Fair 2013) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-2 กันยายน 2556
* 57th International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) World Congress 2011
* กีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19-22 ตุลาคม 2556
* พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เกษตรลูกพระบิดา ถิ่นบินหลาแดนใต้” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556
* งาน “เทศกาลอาหารชายแดนใต้ 2556” (Southern Border Provinces Food Expo 2013) ระหว่างวันที่ 19–22 ธันวาคม 2556
* งาน “มหัศจรรย์เมืองดอกไม้ ชื่นชมพันธุ์ไม้งามในวิมานบุปผาหิมพานต์” ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2556
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม