ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
'''มหาวิทยาลัยนเรศวร''' เป็น[[มหาวิทยาลัย]]ของ[[มหาวิทยาลัยรัฐ|รัฐ]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดพิษณุโลก]] ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ภายหลังจากการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตของ[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] โดยชื่อ ''"มหาวิทยาลัยนเรศวร"'' นั้น ได้รับพระราชทานนามจาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] วีรกษัตริย์แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน
 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค[[ภาคเหนือ]]ตอนล่างและ[[ภาคกลาง]]ตอนบนของ[[ประเทศไทย]]<ref>[http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/pcoc_menu/admin/manage/files/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%204.doc บทบาทของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน]</ref> โดยมีการเรียนการสอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาทั้งสาย[[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]] [[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]] [[มนุษยศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]] รวมทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้น 208 หลักสูตร<ref name="หลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร"> [http://report.nu.ac.th/51/RP_DepCurr_512.aspx รายงานข้อมูลหลักสูตรจำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2551]</ref> มีนิสิตศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 30,000 คน<ref>[http://report.nu.ac.th/51/RP_AllStd_512.aspx รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2551]</ref> และมีอาจารย์ประจำกว่า 1,400 คน<ref>[http://report.nu.ac.th/51/RP_PositionStaff_512.aspx รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2551]</ref> มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับในด้านการวิจัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศไทย จาก[[อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย|การจัดอันดับมหาวิทยาลัย]]โดย[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2549]]<ref name="อันดับมหาวิทยาลัย">[http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03p0107010949&day=2006/09/01 อันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามสาขาวิชา ตามงานวิจัย] หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 1 กันยายน 2549</ref> และได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เมื่อเดือน[[กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25552556]] ให้อยู่ในอันดับที่ 620605 ของโลก อันดับที่ 2115 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย<ref name="Ranking Web of World Universities: Top South East Asia">[http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia Ranking Web of World Universities: Top South East Asia]</ref>
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในปี [[พ.ศ. 2549]] [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ได้ดำเนินการจัด[[อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย|อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย]]ใน "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย"<ref>[http://www.ranking.mua.go.th ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย]</ref> โดยในภาพรวมด้านการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศไทย<ref name="อันดับมหาวิทยาลัย"/>
 
นอกจากนี้แล้ว การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือน[[มกราคม]] และ[[กรกฎาคม]] ล่าสุดเดือน[[กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25552556]] มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยเป็นอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับ 2115 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 620605 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก<ref name="Ranking Web of World Universities: Top South East Asia"></ref>
 
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
4,940

การแก้ไข