ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีเห็น"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''อีเห็น''' หรือ '''กระเห็น'''<ref>[http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99 กระเห็น น. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]</ref>({{lang-en| Palm civet}}) เป็น[[genus|สกุล]]ของ[[สัตว์กินเนื้อ]]สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า ''Paradoxurus'' ใน[[วงศ์ชะมดและอีเห็น]] (Viverridae)
 
อีเห็น มีความแตกต่างจาก[[Viverra |ชะมด]] (''Viverra'' spp.) ซึ่งเป็นสัตว์อีกสกุลในวงศ์นี้ คือ อุ้งตีนมีลักษณะเหมาะสมสำหรับการปีนป่าย โดยเฉพาะ[[นิ้ว (อวัยวะ)|นิ้ว]]ที่ 3 และ 4 ของตีนหลังบางส่วนมีพังผืดเชื่อมติดกัน อุ้งตีนแยกออกเป็น 4 ส่วน อีเห็นจะมีนิ้วตีนทั้งหมดที่อุ้งตีนข้างละ 5 นิ้ว มีเล็บคมยาวไว้ปีนป่าย ขนาดอุ้งตีนของอีเห็นจะเล็กกว่าชะมด เพราะอีเห็นจะปีนป่ายต้นไม้หากินมากกว่าชะมด ที่หากินตามพื้นดิน แต่ทั้ง 2 สกุลนี้ เมื่อลงพื้นดิน โดยเฉพาะดินที่อ่้อนนุ่มอ่อนนุ่ม จะฝาก[[รอยเท้า]]ทิ้งเอาไว้ให้สังเกตเห็นได้ง่าย<ref name="อีเห็น"/>
 
อีกทั้ง อีเห็นจะเป็นสัตว์กิน[[พืช]]และ[[ผลไม้]]มากกว่าชะมด ขณะที่ชะมดจะกิน[[สัตว์]]ต่าง ๆ เช่น [[กบ]] หรือ[[เขียด]] หรือ[[ปลา]] เป็นอาหารมากกว่าพืช<ref name="อีเห็น">[http://www.siamensis.org/article/8299 อีเห็นข้างลาย]</ref>
417,867

การแก้ไข