ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย...)
| สีพิเศษ = #ffcc00
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ = ไฟล์:เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์.jpg
| พระนามาภิไธย = บุญทวงศ์ทวงษ์
| พระปรมาภิไธย =
| ราชสมภพ =
| รัชกาลถัดมา =
}}
'''เจ้าอุปราช (บุญทวงศ์ทวงษ์)'''<ref>สรัสวดี อ๋องสกุล. ''ประวัติศาสตร์ล้านนา.'' พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2552. หน้า 350-351</ref> หรือ '''เจ้าอุปราช (บุญทวงศ์ทวงษ์ ณ เชียงใหม่)'''<ref>สกุล ณ เชียงใหม่ ได้รับพระราชทานในรัชสมัยของเจ้าแก้วนวรัฐ แต่เพื่อความเข้าใจและชัดเจน จึงมีการเติมต่อท้ายนามในภายหลัง</ref> ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-Chao Upparatbunthawong.png|150px]]}}) เจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่ ในรัชสมัยของ[[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นเจ้าอุปราชที่มีบทบาทในการปกครองมาก เปรียบเทียบได้กับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะสามารถยกเลิกคำสั่งของ[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]ได้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> จนมีการกล่าวว่าหากเจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์ ยังมีพระชนม์อยู่ การแทรกแซงจาก[[สยาม]]จะกระทำได้ยากยิ่ง<ref>[http://chiangmai-thailand.net/Lanna%20people%20in%20history/Intawong/Boontawong.html เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์]</ref>
 
== พระประวัติ ==
'''เจ้าบุญทวงศ์ทวงษ์''' เป็นโอรสในเจ้าราชวงศ์มหาพรหมคำคง กับแม่เจ้าคำหล้า และมีศักดิ์เป็นหลานของ[[เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 ทรงมีราชอนุชาและราชขนิษฐา ร่วมราชบิดา 16 พระองค์ มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
 
* [[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7
* เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์ เจ้าอุปราชนครเชียงใหม่ -
* เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่
* เจ้าน้อยไชยลังกา
 
=== โอรส ===
เจ้าบุญทวงศ์ทวงษ์ สมรสกับเจ้าฟองแก้ว มีโอรส 4 พระองค์ คือ
* เจ้าสิงห์โต
* เจ้าโสรส
 
== กรณียกิจ ==
เจ้าบุญทวงศ์ทวงษ์ มีบทบาทในการช่วยพระเชษฐาปฏิบัติพระภารกิจเมื่อครั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ กระทั่งในปี พ.ศ. 2416 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ต่อมาเจ้าหลวงได้มอบหมาให้เจ้าบุญทวงศ์ทวงษ์ นำเครื่องบรรณาการไปถวายที่สยาม จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "เจ้าอุปราช" ในปี [[พ.ศ. 2416]] ภายหลังจากที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าหลวงแล้ว 6 เดือน<ref>[http://www.chiangmainews.co.th/chaingmai/intara.html พระเจ้าอินทวิชยานนท์]</ref>
 
ในตำแหน่งเจ้าอุปราชนั้น เจ้าบุญทวงศ์ทวงษ์ ได้ปกิบัติหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหลวงองค์ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพในยามสงคราม เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบในอาณาจักรยามสงบ และเป็นหัวหน้าคณะลูกขุนตุลาการพิจารณาโทษ<ref>วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. 2539. '''เจ้าหลวงเชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่</ref>
 
เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์ ถึงแก่กรรในปี [[พ.ศ. 2425]]
 
== ราชตระกูล ==
| boxstyle_4=background-color: #bfc;
| boxstyle_5=background-color: #9fe;
| 1= 1. '''เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ทวงษ์ ณ เชียงใหม่'''
| 2= 2. เจ้าราชวงศ์ มหาพรหมคำคง
| 3= 3. แม่เจ้าคำหล้า
* นงเยาว์ กาญจนจารี. '''ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี'''. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539.
 
{{เรียงลำดับ|บุญทวงศ์ทวงษ์ ณ เชียงใหม่}}
{{เกิดปี|}}
{{ตายปี|2425}}
43,378

การแก้ไข