ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
==เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมามีดังนี้==
1.ก๊าซคาร์บออนไดออกไซด์
 
 
2.นํ้าหรือไอระเหยในอากาศ
ผู้ใช้นิรนาม