ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
=== พื้นที่การศึกษา ===
[[ไฟล์:Chulalongkorn University Auditorium High View.JPG|thumb|leftright|300px|พื้นที่มหาวิทยาลัยฝั่งหอประชุมใหญ่]]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ส่วน<ref>[http://www.chula.ac.th/images/map/map.jpg แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]</ref> ซึ่งอยู่บริเวณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ได้แก่
* '''ส่วนที่ 1''' ฝั่งตะวันออกของ[[ถนนพญาไท]]ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามรักบี้ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ อาคารมหาวชิราวุธ [[ศาลาพระเกี้ยว]] [[ศูนย์หนังสือจุฬาฯ]] (สาขาศาลาพระเกี้ยว) หอประวัติ (ตึกจักรพงษ์) อาคารจุลจักรพงษ์ สระว่ายน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันภาษา สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันการขนส่ง
ผู้ใช้นิรนาม