ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

[[ไฟล์:ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก.jpg|300px|thumb|right|ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Convention Hall)]]
[[ไฟล์:อควาเรียมที่วิทยาเขตหนองคาย.jpg|300px|thumb|right|พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
[[ไฟล์:สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น.jpg|350340px|thumb|right|สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* '''หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม'''
* '''ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Convention Hall)'''
** โรงพยาบาลทันตกรรม (Dental Hospital)
* ''' คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) '''
* '''พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าสิรินธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Princess Maha Chakri Sirindhorn Aquarium)'''
* '''คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) '''
* '''วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration) '''
ผู้ใช้นิรนาม