ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 
== ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีที่มีชื่อเสียง ==
ดูเพิ่ม [[รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
===นักการเมือง===
* [[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]] : [[ประธานรัฐสภาไทย]]และประธาน[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]คนที่ 25 ของประเทศไทย, อดีตรัฐมนตรี
ผู้ใช้นิรนาม