ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:P1-02.jpg|thumb|300400px|right|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
ในปี [[พ.ศ. 2484]] ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] โดยรัฐบาล[[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]] แต่ในระหว่างนั้น ได้เกิด[[สงครามเอเชียบูรพา]] ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุ่นต่อสู้กับ[[ฝ่ายสัมพันธมิตร]] จึงทำให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุติลงในปี [[พ.ศ. 2503]] รัฐบาลซึ่งมี [[จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง
 
ผู้ใช้นิรนาม