ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
[[ไฟล์:สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จแทนพระองค์.jpg|300280px|thumb|right|สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2525]]
[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งแรก เมื่อวันที่ [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2511]] และได้เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเรื่อยมา แต่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำทุกปี<ref>[http://boss.kku.ac.th:81/kku-ar/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=63 พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เวชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม